Wolontariat

Zapraszamy do przyłączenia się do naszej grupy wolontariuszy Fundacji Bez Barier.

Wolontariat jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Różne są powody zaangażowania osób poświęcających dobrowolnie swój czas, ale zawsze wiąże się to z uświadomioną potrzebą "dzielenia się sobą z innymi".

Taka bezinteresowna pomoc świadczy o człowieku - o jego wrażliwości i społecznej dojrzałości.

Zapraszamy Państwa do wszechstronnej współpracy.

Wszystkim wolontariuszom oferujemy udział w warsztatach i szkoleniach uzupełniających ich wiedzę oraz podnoszących kompetencje niezbędne do niesienia pomocy innym.