Przyjazna szkoła

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Przyjazna szkoła”.

Projekt zakłada utworzenie szkoły podstawowej, która będzie odpowiedzią na wszystkie potrzeby edukacyjne i terapeutyczne dzieci z autyzmem i ich rodziców.

Szkoła ma być miejscem wspólnej nauki i zabawy wszystkich dzieci (w pełni dobrze funkcjonujących, jak i ich rówieśników z orzeczeniem o autyzmie) realizowanych w atmosferze wzajemnego zrozumienia i przyjaźni.

Działania podejmowane przez szkołę opierać mają się na indywidualnym podejściu do każdego dziecka przy równoczesnym wsparciu włączania dzieci z autyzmem w środowisko rówieśników i życie szkoły.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE OSOBY O WSPARCIE NASZYCH DZIAŁAŃ W REALIZACJI NASZEGO PROJEKTU. NASI PODOPIECZNI BĘDĄ WDZIĘCZNI ZA KAŻDĄ OKAZANĄ POMOC.