Metody pracy

Pracujemy z dziećmi realizując założenia terapeutyczne:

 • w środowisku domowym dziecka,
 • w placówce oświatowej do której uczęszcza dziecko,
 • w gabinetach terapeutycznych,
w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka w danym momencie.

Terapia realizowana jest przez wykwalifikowaną kadrę terapeutów z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Terapia indywidualna oraz grupowa dla dzieci z autyzmem prowadzona jest według metody Stosowanej Analizy Zachowania.

Stosowana Analiza Zachowania, inaczej terapia behawioralna, jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych metod pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym dziecka z autyzmem. Uznawana jest za jedno z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w historii psychoterapii. Jest zestawem praw, które stanowią podstawę dla wielu procedur behawioralnych. Stosowana analiza zachowania oparta jest na teorii uczenia się i teorii dotyczącej zachowania.

Stosujemy Stosowaną Analizę Zachowania w procesie terapii w celu rozwoju zachowań pożądanych. Wykorzystujemy także prawa rządzące zachowaniem w celu redukcji zachowań niepożądanych, które mogą być szkodliwe dla dziecka, i które nie sprzyjają procesom uczenia się (nabywania nowych umiejętności poznawczych i społecznych).

Analizę Zachowania stosujemy w celu rozwoju umiejętności językowych oraz komunikacyjnych dziecka. Naszym celem jest również poprawa koncentracji i uwagi, rozwoju umiejętności społecznych, umiejętności poznawczych oraz pamięci.

Metody stosowanej analizy zachowania są dla nas podstawą realizowanych terapii dzieci z autyzmem. Dzięki nim:

 • Uczymy nowych umiejętności w celu zmiany i redukcji zachowań niepożądanych
 • Rozwijamy pozytywne zachowania i redukujemy zachowania niepożądane np. wzmacnianie może wpływać na wzrost zachowań społecznych i co za tym idzie redukcję zachowań niepożądanych takich jak samouszkadzanie lub zachowania stereotypowe (zróżnicowane wzmacnianie-DRA, DRO, DRI, DRL)
 • Rozwijamy umiejętności społeczne oraz umiejętności dotyczące samodzielności dziecka
 • Wpływamy na możliwość koncentrowania się na zadaniu, kończenia zadania oraz rozwijać motywację do pracy
 • Dążymy do poprawy umiejętności poznawczych. Pomagamy dziecku rozwijać umiejętności uczenia się
 • Generalizujemy nabyte umiejętności tzn. wykorzystujemy umiejętności, które dziecko nabyło w procesie terapii w innych sytuacjach i wśród innych osób
 • Wspieramy rozwój dziecka w szkole bądź przedszkolu między innymi poprzez kształtowanie i wzmacnianie zachowań pożądanych

W zależności od etapu terapii i możliwości i potrzeb dziecka naszą pracę z dzieckiem wspieramy również poprzez dodatkowe zajęcia tj.:

 • Logopedia
 • Fizjoterapia
 • Integracja sensoryczna
 • Dogoterapia
 • Hipoterapia
 • Seanse w Sali Doświadczania Świata