Szkolenia

Fundacja –Instytut Edukacji i Rozwoju „Bez Barier” organizuje:

  • Szkolenia dla pedagogów, psychologów, logopedów i wszystkich osób pracujących z dziećmi z autyzmem
  • Szkolenia doskonalące umiejętność pracy z dzieckiem dla rodziców
  • Superwizje / prowadzenie terapii dzieci na terenie zlecającej placówki
  • Staże dla studentów

Szkolenia mogą być organizowane również w placówce zainteresowanych nimi osób.