Sala doświadczania świata

Miło nam poinformować Państwa, iż dzięki współpracy z Pomorskim Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka przy naszym przedszkolu powstała Sala Doświadczania Świata, z której każdego dnia korzystają MALI PRZYJACIELE.

Sala Doświadczania Świata to najprościej ujmując „magiczne miejsce”, w którym oddziałujemy na poszczególne zmysły dziecka za pomocą kolorowych świateł, dźwięków, drgań, wibracji, zapachów, faktur, muzyki… W ten sposób stymulując pracę wzroku, słuchu, czucia głębokiego, dotyku, powonienia, smaku oraz równowagi.

Pobyt w Sali ma nieoceniony wpływ na:

  • rozwój poznawczy i społeczny,
  • wzrost koncentracji
  • wydłużenie czasu uwagi,
  • wzmocnienie procesów uczenia się,
  • rozwijanie spostrzegawczości i kierunkowości spostrzegania,
  • poszerzanie doświadczeń wzrokowo-słuchowych oraz pamięci słuchowej i wzrokowej,
  • wyciszenie i relaksację organizmu,
  • miłe spędzanie czasu w poczuciu bezpieczeństwa.

Informacje odbierane przez zmysły w trakcie pobytu w Sali są rozpoznawane, interpretowane i segregowane przez mózg tak, aby mogły być wykorzystane w optymalnie prawidłowym funkcjonowaniu człowieka.

Zajęcia w Sali dają możliwość relaksacji, odprężenia i wyciszenia, usprawniają koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, ćwiczą koncentrację uwagi dowolnej, stymulują rozwój mowy i pobudzają dziecko do własnej aktywności poznawczej.

Sala Doświadczania Świata pomaga także dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i zaburzeniami. Z terapii w Sali korzystać mogą dzieci objęte potrzebą kształcenia specjalnego oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju, ponadto dzieci mające trudności adaptacyjne z powodu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń w rozwoju emocjonalnym, społecznym lub w wyniku nieprawidłowego procesu wychowawczego.

Ważnym celem terapii w Sali Doświadczania Świata jest stymulacja zaburzonych zmysłów, wytworzenie kompensacji i doprowadzenie do integracji sensorycznej czyli doświadczanie świata wszystkimi zmysłami.